Luik - wijk Saint Séverin (fase 1)
sanering van het huizenblok Firquet
renovering van een geheel van gebouwen waarvan een deel geklasseerd is - 15 woningen

Prijs Urbanisme van de stad Luik 2013