Luik - rue Thier de la Chartreuse
studie voor de aanleg van de site en het bouwen van 66 woningen - fase 1