Luik - Place Xavier Neujean
restauratie van het klooster van Saint Jean en Ile
oprichting van 15 woongelegenheden